Κεντρική  |   Ιατρείο  |   Επικοινωνία  

Υπηρεσίες
Επιστημονικό Προσωπικό
Οπτομετρικός Έλεγχος
Διαγνωστικός τεχνολογικός εξοπλισμός
Vision Training (VT)
Καταρράκτης
Γλαύκωμα
Κερατοειδής – Μεταμοσχεύσεις
Κερατόκωνος
Φακοί επαφής
Ξηροφθαλμία
Παιδοφθαλμολογία
Διαθλαστικές επεμβάσεις - EXCIMER LASER
Αμφιβληστροειδής- Ωχροπάθεια
Στραβισμός


ΜΙΧΑΗΛ ΤΡΑΓΑΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 62 ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλέφωνο: 2106195558
Fax: 2106199862
Email:
 info@ofthalmologiko-iatrio
www.ofthalmologiko-iatrio.gr

Vision Training (VT)
 
Το Vision Training (VT) είναι ένα είδος νευρολογικής εκπαίδευσης και αποκατάστασης οπτικών δυσλειτουργιών. Περιλαμβάνει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων με σκοπό την απόκτηση, ενδυνάμωση, διόρθωση ή/ και αποκατάσταση των οπτικών δεξιοτήτων μας (σε περίπτωση που υπάρχουν οπτικές δυσλειτουργίες), ή για ενίσχυση των ήδη υπάρχοντων. Το VT εκπαιδεύει όλο το οπτικό σύστημα το οποίο περιλαμβάνει όχι μόνο τους οφθαλμούς αλλά και τον εγκέφαλο και τον συγχρονισμό αυτών με το σώμα. Το VT είναι η σωστή εκπαίδευση για οπτικές παθήσεις όπως:

 • Στραβισμός αλλά και διόφθαλμες δυσλειτουργίες σε άτομα που δεν έχουν στραβισμό
 • Δυσλειτουργίες προσαρμογής
 • Αμβλυωπία, ανεξαρτήτου ηλικίας
 • Οφθαλμο-κινητικές δυσλειτουργίες
 • Οπτικο-κινητικές διαταραχές
 • Διαταραχές στην οπτική επεξεργασία πληροφοριών
 • Δυσκολία στην αντιληπτική ικανότητα  Ο σκοπός του VT είναι να εκπαιδεύσουμε τον εγκέφαλο του ασθενή να χρησιμοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο τα μάτια ώστε να επεξεργάζεται αποτελεσματικά τις πληροφορίες , να τις κατανοεί γρήγορα και να αντιδρά κατάλληλα. Επίσης, να μειώσουμε ενδείξεις και τυχόν συμπτώματα που προκαλούν στον ασθενή αυτές οι δυσλειτουργίες καθώς και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής του.  Οι οπτομετρικές συνεδρίες (VT) εφαρμόζονται από τον οπτομέτρη σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο σε εβδομαδιαίες συναντήσεις και περιλαμβάνουν δραστηριότητες σχεδιασμένες να ενισχύουν την ικανότητα του εγκεφάλου να ελέγχει ομαλά και με ευκρίνεια την οπτική εστίαση , την οφθαλμική κινητικότητα, την ικανότητα προσαρμογής και σύγκλισης αλλά και την διόφθαλμη συνεργασία. Οι οπτικο- κινητικές δεξιότητες αναπτύσσονται και με την χρήση ειδικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή υπό την επίβλεψη του πάντα του οπτομέτρη, αλλά και με την βοήθεια ειδικών οπτικών εξαρτημάτων όπως θεραπευτικοί φακοί, πρίσματα, φίλτρα και αλλά ειδικά βοηθήματα. Συνοδεύονται δε από ασκήσεις/ δραστηριότητες που ο ασθενής εκτελεί στο σπίτι του (home therapy) για λίγα λεπτά την ημέρα.

  Ο στόχος των συνεδριών είναι να καταφέρει ο ασθενής αυτές τις καινούργιες ενισχυμένες οπτικές δεξιότητες να τις εμπεδώσει και να τις αυτοματοποιήσει, μέσω της συχνής επανάληψης αλλά και μέσω της σωστής χρήσης των κινητικών και γνωστικών δεξιοτήτων του.
 •    
  SSL Certificates